White Gift Box With White Satin Bow : 2" X 2" X 2.62"