White Gift Box With White Satin Bow : 2.5" X 2.5" X 8.75"