White Gift Box With Satin Bow : 4.75" X 3.25" X 3.87"