White Gift Box White Satin Bow: 3.5" X 3.37" X 4.25"